شرکت دیاکو پارس به عنوان تولید کننده ی محصولات شیمیایی از جمله انواع رنگ و حلال های شیمیایی در کشور با تکیه بر دانش و توانمندی کارکنان متعهد و متخصص خود در راستای خودکفایی، توسعه پایدار، صیانت از سرمایه های ملی و ایفای نقش در صادرات کشور گام بر می دارد.

شرکت دیاکو پارس، در افق چشم انداز پنج سالهاهداف زیر در نظر گرفته است:

واحد تحقیق و توسعه فعال که در زمینه ی توسعه ی مرزهای فناوری در سطح جهانی، قابل طرح باشد
ارائه محصولات رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی
صادرات محصولات به کشورهای مختلف
حضور سالیانه فعال در نمایشگاههای داخلی و خارجی
ساخت و تولید محصولات تحت در خواست مشتریان
احترام به عقیده و نظر مشتریان و ارزیابی آنها برای بهینه سازی دائم
فراهم کردن محصولات با کیفیت طبق بهترین استانداردها
اجرای سیستم مدیریت کیفیت
همکاری با مؤسسه های علمی ، دانشگاهها و پروژه های تحقیقاتی