تحقیقات، فناوری تولید و مشاوره
بخش مشاوره فنی و تحقیقاتی شرکت دیاکو پارس با استفاده از دانش فنی متخصصان رشته رنگ و رزین، پلیمر و خوردگی امکان ارایه مشاوره های فنی در زمینه های زیر را دارد.

– ایجاد و فروش دانش فنی تولید (روش و فرآیند تولید و فرمولاسیون)

– عیب یابی محصول و فرآیند

– راه اندازی خطوط تولید محصولات

– مشاوره در خصوص تامین مواد اولیه

– مشاوره چگونگی اجرا محصولات تولیدی